Adventas

Kasmet švęsdama Advento liturgiją, Bažnyčia sudabartina šį Mesijo laukimą: dalyvaudami ilgame pasirengime pirmajam Gelbėtojo atėjimui, tikintieji karštai laukia ir antrojo atėjimo. Švęsdama pirmtako gimimą ir kankinystę, Bažnyčia vienijasi su jo troškimu: „Jam [Kristui] skirta augti, o man – mažėti“ (Jn 3, 30). KBK 524

Adventas – tai laikas, skirtas padėti žmonėms pasiruošti Viešpaties atėjimui, todėl jis turėtų būti tylos laiku.

Pagal liturgines nuostatas: advento metu eiti į vakarėlį ar diskoteką nėra nuodėmė, tačiau atsisakymas: pramogų, prabangių vakarėlių, alkoholio, televizoriaus, kompiuterio ir kitų dalykų leidžia mums labiau susitelkti į Kalėdų slėpinio išgyvenimą ir laukti antrojo Viešpaties atėjimo šlovėje.

Adventas – prasideda likus keturioms savaitėms iki Kalėdų ir tęsiasi iki Kūčių vakaro.

Adventas 

iki gruodžio 16 d.

Pirmasis advento laikotarpis – daugiausia kalba pranašas Izaijas o Evangelijos mums parodo, kaip Kristus pradėjo mesijinį laiką žemėje. 

Pirmosios advento dalies paskutinių dienų matmuo, yra eilinio laikotarpio švenčių tęsiniu:

Iškilmė: VISI ŠVENTIEJI

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės)

Iškilmė: KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius)

šventės sudaro vieną visumą, kad pateiktų išsamią dabartinio išganymo istorijos etapo pabaigos viziją.

Adventas 

gruodžio 17-24 d.

Antroji advento dalis skirta tiesioginiam pasiruošimui Kristaus gimimo šventei. 

Pagrindinė šios dalies figūra yra Jonas Krikštytojas, 

„Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!, – kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“ (Jn 1,23)

kuris kviečia mus vidiniam pasikeitimui, atgailai ir atgimimui.

* * *

Adventas – metas, kai kiekvienas iš mūsų turi savęs paklausti, ar yra pasirengęs Viešpaties Kristaus atėjimui.

* * *
Ypatinga vieta skiriama Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri mums visiems yra džiaugsmingo ir kupino pasitikėjimo Dievo ir Jo planų laukimo pavyzdys.

* * *  
Svarbus advento liturginio laikotarpio simbolis yra šviesa. Pas žmones ateinantis Kristus atneša savo mokymo šviesą, pats būdamas pasaulio šviesa.

Rarotų šv. Mišios

* * *