DIDYSIS KETVIRTADIENIS

❗️Didysis Ketvirtadienis ir kunigystės įsteigimas primena apie meilę, tarnystę ir auką, 
kurie yra krikščionybės pagrindai, bei apie ypatingą vaidmenį, kurį kunigai atlieka, 
tęsdami Kristaus misiją žemėje.❗️
 
Kunigai meldžiasi tikinčiųjų intencijomis, o tikintieji tegul meldžiasi už kunigus ir išprašo jiems reikalingų malonių
Melskimės už kunigus: 
https://www.vilnensis.lt/dvasininkai/
(Vilniaus Arkivyskupijos dvasininkų sąrašas)

DIDYSIS PENKTADIENIS

❗️Katalikų Bažnyčioje prisimename Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį ant kryžiaus❗️
🤔Ar žinojai, kad tai vienintelė diena metuose, kai katalikų Bažnyčioje nešvenčiamos šv. Mišios?🤔
 
Kryžiaus Pagarbinimas – centrinis liturgijos elementas. 
Tikintieji eina prie kryžiaus, atsiklaupia ir pagerbia jį pabučiavimu arba prisilietimu. 
Toks gestas išreiškia pagarbą ir dėkingumą už Kristaus auką.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

❗️Tai dvasinio atsinaujinimo ir Kristaus Prisikėlimo šventimo laikas, simbolizuojantis naują pradžią 
ir amžiną gyvenimą, kurį Jėzus atnešė žmonijai per savo prisikėlimą.❗️
 
Didžiojo Šeštadienio vakaras žymi Velykų Vigilijos pradžią, kuri tradiciškai prasideda po saulėlydžio. 
Tai yra viena iš svarbiausių ir prasmingiausių liturgijų katalikų Bažnyčioje, 
kurios metu prisimenamas ir išgyvenamas Kristaus Prisikėlimas.
 
🤔Ar žinojai, kad Velykų Vigilija apima kelių dalių liturgiją🤔
 Šviesos Liturgija: 
Prasideda uždegant Velykų ugnį lauke, iš kurios uždegama Velykų žvakė, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą ir Jo kaip Pasaulio šviesos grįžimą.
Žodžio Liturgija: 
Skaitomos ištraukos iš Šventojo Rašto (ST ir NT), primenantys Dievo išgelbėjimo planą žmonijai nuo kūrimo iki Kristaus prisikėlimo.
Krikšto Liturgija: 
Dažnai šią naktį vyksta suaugusiųjų krikštai ar katechumenų priėmimas į Bažnyčią, simbolizuojant mirtį nuodėmėms ir naują gyvenimą Kristuje.
Eucharistijos Liturgija: 
Kulminacinė Vigilijos dalis, kurios metu švenčiama Eucharistija, pirmą kartą po Didžiojo Ketvirtadienio.