Užduoti klausimą

Klausimus užduokite trumpai ir aiškiai, pateikite situacijos pavyzdį.

Galima pateikti kelis klausimus.