Ramybės ir susikaupimo metas

Meditacija

Kodėl meditacija yra vertinga krikščionims (ir ne tik)?

Skatina gilesnį Biblijos žodžių supratimą

Meditacija yra susijusi su Žodžio apmąstymu, kurio metu gilinamasi į Šventojo Rašto teksto prasmę. Tai padeda ne tik geriau suprasti Biblijos mokymus, bet ir taikyti juos savo gyvenime.

Padeda sustiprinti  ryšį su Dievu 

Suteikia laiko ir erdvės, kad asmuo galėtų susikoncentruoti į savo santykį su Dievu. Šis nuoširdus bendravimas su Dievu padeda stiprinti asmeninį ryšį su Juo ir gilinti savo dvasingumą.

Suteikia vidinę ramybę

 Gyvenimas yra kupinas streso ir nerimo, todėl meditacija gali padėti atgauti vidinę pusiausvyrą ir ramybę. Tai svarbu krikščionims, siekiantiems išlaikyti dvasinę sveikatą ir emocinį stabilumą.

Min.
S.
Telaimina jus Dievas!

Skirkime šiek tiek laiko savo dvasinei praktikai.

Kodėl meditacija yra vertinga krikščionims (ir ne tik)?

Atleidimo praktika

Meditacija dažnai naudojama kaip būdas praktikuoti atleidimą. Krikščionims tai yra būtina praktika, atitinkanti Jėzaus mokymą apie meilę, atleidimą ir gailestingumą.

Asmeninio augimo ir keitimosi skatinimas

 Reguliari meditacija gali padėti krikščionims tapti atviresniems Dievo veikimui jų gyvenime. Skatina keisti asmenybę ir gyvenimo būdą pagal krikščioniškąsias vertybes.

Bendruomenės jausmo stiprinimas

Bendros meditacijos praktikos, tokios kaip bendruomeninės maldos, skaitymai ar net tyla, gali padėti stiprinti bendruomeniškumo jausmą tarp tikinčiųjų, dalijantis dvasinėmis patirtimis ir palaikant vieni kitus.