Gavėnios laikotarpis

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias yra ne tik asmeninės dvasinės praktikos forma, bet ir bendruomeninės tikėjimo išpažinimo akto išraiška, per kurią tikintieji gali jaustis artimesni Kristui ir vieni kitiems.

Kryžiaus kelias yra svarbi praktika ypač gavėnios laikotarpiu, vedanti iki Velykų.

(Kryžiaus kelias gali būti meldžiamas ir kitu metu)

Kiekviena stotis kviečia tikinčiuosius gilintis į Jėzaus aukos prasmę, atpažinti Jo meilę žmonijai ir suvokti, kaip ši meilė pasireiškia žmogaus gyvenime.