• Švč. M. Marijos rožinis (Rožinio malda)

    Švč. M. Marijos rožinis (Rožinio malda) Rožinio (arba Rožančiaus) malda yra viena iš pagrindinių ir labiausiai paplitusių maldos formų Katalikų Bažnyčioje. Tai meditacinė malda, kurią sudaro kartojamos „Tėve mūsų“ ir „Sveika Marija“ maldos, skirstomos į dešimtis, kiekvienai dešimčiai medituojant apie tam tikrą įvykį (vadinamą paslaptimi) iš Jėzaus Kristaus arba Šventosios Mergelės Marijos gyvenimo. Rožinio malda padeda tikintiesiems gilinti savo dvasingumą, medituojant apie svarbius tikėjimo aspektus. Spalio 7 d. – Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą. Rožinio malda ir jos svarba Dvasinė…

  • „Pagarba ir klusnumas“ Ką reiškia paklusnumas ir pagarba, pažadami ganytojui šventimų diena?

    „Pagarba ir klusnumas“ Ką reiškia paklusnumas ir pagarba, pažadami ganytojui šventimų diena? „Kunigai, kaip ir didelės vyskupijos šeimos nariai, turi būti glaudžioje vienybėje su vyskupu, vyriausiuoju jų tėvu, o kartais ir teisėju. Visi vyskupijos kunigai yra vyskupo bendrabroliai, privalo jį gerbti, mylėti, jo klausyti, būti su juo viena ir melstis už jį“[1]. Pagarba ir klusnumas vyskupui yra neatsiejama dalis kiekvieno tarnaujančio dvasininko gyvenime. Jau seminarijose seminaristai mokosi klusnumo ir pagarbos vadovybei bei ganytojams. Diakonato šventimų dieną iškilmingai pasižada vyskupui ir jo įpėdiniams pagarbą ir klusnumą o kunigystės šventimų dieną atnaujiną pažadus ir laikosi jos kiekvienos dienos išbandymuose. Šie pažadai gali būti interpretuojami pagal kiekvieno pažadančiojo intelektualinį išprusimą o nuomonių apie…